Remonty dachów Warszawa

Większość dachów płaskich krytych w latach 70, 80 dziś wymaga już renowacji – kompleksowego remontu bądź tylko samej naprawy. Remonty dachów dotyczą również wielu stosunkowo nowych pokryć, krytych przez nieprofesjonalne ekipy.

Zanim zapadnie decyzja o kompleksowym remoncie należy gruntownie zbadać faktyczny stan dachu.

Remont dachu płaskiego

Decyzja podejmowana o remontach dachów, bądź położenia całkowicie nowych pokryć zależy od skali uszkodzeń. Jeśli na dachu płaskim jest tylko kilka pęcherzy, z pewnością nie trzeba układać nowego pokrycia. Konieczna będzie jednak likwidacja „purchli”. Należy w tym celu ostrożnie je przeciąć – najlepiej podczas słonecznej pogody. Trzeba ponad to pozwolić wyschnąć podłożu pod nimi (minimum kilka godzin), a następnie nadmiar papy (powstały w wyniku jej rozciągnięcia) usunąć, a dziurę starannie zakleić (na przykład jedną warstwą zwykłej papy podkładowej). Zdarza się, że taki zabieg może wystarczyć nawet na pięć lat.

Jednak gdy na dachu widocznych jest kilkanaście/kilkadziesiąt „purchli” lub co gorsza cała siatka spękań zazwyczaj położenie nowej papy staje się koniecznością. Jeśli dodatkowo w pęknięciach pojawiły się rośliny, oznacza to, że warstwa asfaltowa (bitum) w znacznym stopniu się ulotnił i pokrycie wymaga gruntownego remontu. Jeśli to możliwe zazwyczaj unika się zrywania starego pokrycia z papy, gdyż jego utylizacja jest dość droga. Układanie nowego pokrycia dachowego rzadko wymaga zdjęcia starego, tym bardziej że to istniejące, fachowo przygotowane, stanowi bardzo dobrą bazę. Przed ułożeniem nowej warstwy papy całość istniejących purchli, pęknięć , wgłębień na starym dachu należy wyrównać (podobnie jak w przypadku doraźnej naprawy). Następnie dach należy zagruntować specjalnymi preparatami bitumicznymi i zgodnie z technologią układać papę.