Remonty konstrukcji dachowych

Choć to z reguły dość drogie i w wielu przypadkach również kłopotliwe inwestycje, remonty konstrukcji dachowych są po prostu konieczne. Dlaczego? Dobrze wykonane pokrycie ma bowiem znaczący wpływ na stan techniczny całego obiektu, jednak z czasem ulegać może degradacji. Spowodowane jest to między innymi ciągłym, szkodliwym działaniem na powłokę zewnętrzną niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz obciążeń. Rozszczelnienie izolacji pojawić może się również w wyniku uszkodzeń mechanicznych (np. jako rezultat intensywnych opadów gradu), a także wiązać się bezpośrednio z błędami konstrukcyjnymi popełnionymi w trakcie kładzenia pokrycia dachowego. Obojętna dla całokształtu nie jest również jakość zastosowanych materiałów dekarskich (oszczędność w tym zakresie z pewnością nie popłaca) oraz naprężenie wynikające ze specyficznej budowy stropodachu.
Główne czynniki powodujące uszkodzenia pokryć dachów płaskich:

  • warunki atmosferyczne

Deszcz oraz śnieg są czynnikami negatywnie wpływającymi na kondycję pokryć dachów płaskich. Jeśli konstrukcja posiada źle zaplanowane odpływy (lub nie ma ich wcale) oraz zbyt małe nachylenie – powoduje to zatrzymywanie wody. W miejscach, w których tworzą się kałuże dochodzi następnie do osłabienia spoin warstw bitumicznych. Ponadto, na powierzchni papy pojawiają się pęknięcia, osłabiające strukturę materiału. Problemem mogą być również promieniowanie ultrafioletowe oraz zbyt wysokie temperatury (może dojść do topienia się użytych materiałów dekarskich). Do grupy czynników pogarszających stan stropodachów zaliczyć można też obciążenie wiatrem, które rozkłada się nierównomiernie i powoduje podrywanie papy.

  • wady konstrukcyjne

Nieprawidłowo wykonana konstrukcja dachowa jest tak naprawdę przyczyną większości problemów, które tylko pogłębiają się pod wpływem panujących warunków atmosferycznych oraz działających na stropodach obciążeń. Błędy wykonawcze (np. źle wykonane odwodnienia, niefachowe zabezpieczenia, nieodpowiednio wykonana izolacja lub niestarannie rozplanowane instalacje) pojawiają się w wyniku zaniedbań i bardzo często w wyniku braku doświadczenia oraz wiedzy wynajętej do położenia pokrycia ekipy.

  • materiały kiepskiej jakości

Remont dachu to inwestycja na lata, dlatego wybranie podejrzanie taniej papy termozgrzewalnej nieznanego pochodzenia czy też zrezygnowanie z któregoś z elementów systemu izolacyjnego po prostu się nie opłaca. Bardzo możliwe, że już po jednym czy dwóch sezonach po wykonanym remoncie pokrycie po prostu straci swoje właściwości izolacyjne, a dach ponownie zacznie przeciekać. Obecnie, nawet kilkuletnie budynki pokryte stropodachem z kiepskiej jakości materiałów już wymagają przeprowadzenia poważnych napraw lub generalnych remontów.

  • zaniechanie prac konserwacyjnych

Regularne przeglądy stanu stropodachu oraz staranne wykonywanie prac konserwacyjnych pozwoli na skuteczne zapobieganie większym uszkodzeniom pokrycia. W rezultacie, konstrukcja dachowa nie będzie wymagała kosztownego remontu generalnego. Takie podejście pozwoli na eksploatację pokrycia nawet przez kilkadziesiąt lat.