Stropodachy

Są to rozwiązania konstrukcyjne spotykane niemal na całym świecie, które zwykle bezpośrednio kojarzą się z krajobrazem nieco industrialnym, choć za sprawą budownictwa jednorodzinnego spotykane są bardzo często na obszarach podmiejskich i wiejskich.

Stropodachy to pokrycia spełniające dwie funkcje – będące zwieńczeniem najwyższej kondygnacji jako strop oraz dach jednocześnie, przy połaci dachowej o nachyleniu pod kątem od 2% do 15%. Wybierane są chętnie między innymi ze względu na niższy koszt wykonania (mniejszą powierzchnię wymagającą pokrycia). Nie bez znaczenia są również kwestie estetyczne, np. dopasowanie obiektu do budynków znajdujących się w okolicy i obniżenie wysokości obiektu. Dodatkowo, odpowiednio wykonany stropodach może zostać zaadaptowany do celów użytkowych, a na jego powierzchni stworzyć można zielony ogród, taras wypoczynkowy, szlaki komunikacyjne dla pieszych lub miejsca parkingowe. Zdarza się, że uwzględniane są jako element dróg ewakuacyjnych.

Stropodach to dach płaski, bez poddasza. Zasadniczo i w tradycyjnej wersji składa się z konstrukcji nośnej zabezpieczonej paroizolacją i termoizolacją oraz z pokrywającej całość warstwy wodoszczelnej (hydroizolującej) z podkładem, mającej za zadanie zapobiec przedostawaniu się do wewnątrz wody opadowej. Stropodach pełny o odwróconym układzie warstw składa się z warstwy konstrukcyjnej, uszczelniającej, termoizolacji, powłok ochronnych oraz filtrujących. Ostatnią, wierzchnią warstwę stanowi obciążenie wykonane np. ze żwiru, niwelujące między innymi siłę uderzenia gradu czy też zapobiegające powstawaniu odkształceń.

Dachy płaskie stosuje się zarówno w przypadku budownictwa mieszkaniowego (konstrukcja wentylowana), jak i przemysłowego (konstrukcja pełna). Stropodachy przeważnie wprowadza się również do pokrycia obiektów użyteczności publicznej – szkół, sal gimnastycznych, szpitali czy też urzędów. Konstrukcja wentylowana od pełnej różni się ilością warstw oraz ich układem. Odpowiedni dla danego budynku system dobierany jest zaś na podstawie przeznaczenia obiektu, ze szczególnym naciskiem na przewidywany mikroklimat (w tym intensywność kondensowania się pary wodnej), jaki będzie panować wewnątrz.

Ze względu na swoją charakterystyczną budowę i możliwość pojawienia się uszkodzeń, stropodachy wymagają regularnych przeglądów oraz konserwacji. Fachowe wykonanie drobnych napraw (np. pozbywanie się wybrzuszeń i zabezpieczanie sfatygowanej izolacji), to pewność, że konstrukcja doskonale będzie spełniać swoje zadanie przez kolejne kilkadziesiąt lat.

Bogate doświadczenie w dziedzinie dekarstwa sprawia, że nasza firma może Państwu zaoferować usługi na najwyższym poziomie. Kompleksowo wykonamy nowy stropodach kryty papą termozgrzewalną, drobne naprawy, a także generalne remonty płaskich konstrukcji dachowych.